V prílohe nájdete kompletný a aktuálny program centra.

CDR Sabinov