SPEVÁCKY SÚBOR  SLONÍČATÁ
 

- vznikol spontánne na základe skúseností zo života detí v detskom domove. V piesňach sa odzrkadľuje láska, úprimnosť, priateľstvo. Všetky piesne vznikli z pera riaditeľky EVY DŽODLOVEJ (cca 120 pesní), deti ich spievali vždy s láskou, aby celému svetu dokázali, že aj oni sú rovnocennou súčasťou spoločnosti.

Takouto MOTIVÁCIOU vznikli mnohé priateľstvá a lásky, ktoré pretrvávajú dodnes, mnohé deti si prostredníctvom svojich vystúpení, koncertov, našli náhradné rodiny plné porozumenia a lásky. V posledných rokoch už aj deti tvorili piesne, ktoré odzrkadľovali ich vlastné pocity, názory, myšlienky (FRANTIŠEK BALOG, LADISLAV BUBNÁR).

Medzi sólistov súboru Sloníčatá patrili FRANTIŠEK BALOG, LADISLAV BUBNÁR, ALENA ZENGEVALDOVÁ, JANA JUREKOVÁ, MAREK FABIAN, JOZEF PAVLÍK, MARCELA ŠIBRÍKOVÁ, STANISLAV KLEMPAY, ERIKA KLEMPAYOVÁ, KATARÍNA MIKULOVÁ, KRISTÍNA BAJUSOVÁ, NADEŽDA SIČÁKOVÁ, ZUZANA VARMUSIOVÁ, PETER VARMUS, TOMÁŠ MITAČ a mnohí ďalší.

TVORBA – piesne SLONÍČAT boli vydané na rôznych zvukových nosičoch
- 3 singlové platne – MLOCI a DETI, VIANOCE SLONÍČAT

O LÁSKE

-3 magnetóf. kazety – NAJKRAJŠIE SLOVÁ, GUMOVÝ SLON, SLONÍ DOM
- 5 cd nosičov – O LÁSKE, ZÁZRAKY (dvoj CD), TAJOMSTVÁ, SLONÍČATÁ VIANOCE, SLONÍČATÁ - OD MALIČKA
- participácia na CD Dana Junasa Všetko letí – 3 pesničky naspievali naše deti

Takisto boli natočené 4 VIDEOKLIPY k piesňam:

- KTO MÁ RÁD DETI S FISCHEROM LETÍ

- VLASTNÝ DOMOV

- PIESEŇ O LÁSKE

- MALLORCA

HISTÓRIA BENEFIČNÝCH KONCERTOV SPEVÁCKEHO SÚBORU SLONÍČATÁ:

- vo veľkej podobe sa uskutočnilo 20. koncertov ( 17 vianočných a 3 ku Dňu matiek ) za účasti tlače, rozhlasu a televízie. Väčšina z nich bola odvysielaná v čase Vianoc a iných sviatkov. Vzácne kamarát- stva sme nadviazali s mnohými umelcami a športovcami, ktorí si získali srdiečka našich detí.

Medzi tých prvých skalných patrila skupina Mloci, Helena a Jiří Růžičkovci, Witches Slovakia – mažoretky PKO Prešov, Ingrid Kalmanová, Magdaléna Thierová a Detské baletné štúdio Bratislava, Helena Vrtichová, Michal Dočolomanský, Elena Galanová, Majster N, Robo Kazík a Otto Weiter, Anna Servická a ďalej Michaela Paštéková, Iveta Malachovská, Dara Rolins, Nicole McCloud, Aneta Parišková, Kamila Magálová, Július Satinský, Emília Vášáryová, Stella Zázvorková, Lukáš Vaculík, Ibrahim Maiga, Štefan Skrúcaný, Eva Rysová, Dušan Grúň, Peter Stašák, Gabriela Pirošková, Jaroslav Buček, Juraj Sarvaš, Monika

Absolonová, Henrich Šiška, Marcela Laiferová, Peter Cmorík, Lýdia Volejníčková, Zdeňek Troška, Libor Baselides, Eva Máziková, Heidi Janků, Lenka Kořínková, Petra Černocká, Věra Špinarová, Petr Kotvald, Jiří Korn, Radovan Lukavský, Lenka Filipová, Lunetic, Bohus Matuš, Metalinda, Ivana Christová, No Name, Boris Filan, Jožo Ráž, Karol Csino, Jaroslav Čejka, Jadranka, Robo Kajzer, Peter Meluš, Martin Babjak, Pavol Mikulík, Katarína Kolníková, Peter Armstrog Ondria, Soňa Valentová, Katarína Hasprová, Jitka Zelenková, Vlasta Koudelová, Ivan Krivosudský, Stanislav Štepka, Pavel Šindler, Mar- tin Kraus, Jozef Andraščík, Eliška Toreczerová, Eva Arvayová, Kveta a Jozef Stražanovci, Paulína Arvayová, Linda Finková, Jakub Trasák, Drišľak, BB Country, Nuda, Diridonky, Peter Bažík, Merlin Snina, Tanečné štúdio SOUL, Tanečná škola Forte, Zuzana Janeková, Branislav Kusalík, Miloš Mečíř a ďalší.

Konferencieri koncertov Sloníčat postupne boli:

ELENA GALANOVÁ, MICHAL DOČOLOMANSKÝ, IVETA MALACHOVSKÁ, EVA RYSOVÁ, JAROSLAV BUČEK, GABRIELA PIROŠKOVÁ, ANETA PARIŠKOVÁ a FERO BALOG (náš chlapec).

Výraznú pomoc pri choreografiách našich vystúpení nám poskytovali Mgr. ZUZANA JANEKOVÁ a pán BRANISLAV KUSALÍK.

ANETA PARIŠKOVÁ si k našim deťom postupne vybudovala osobitný vzťah, ktorý deklaruje návštevami v detskom domove, darčekami na Vianoce. Deti boli Anetu povzbudzovať v súťaži Celebrity camp, časť z výhry venovala deťom.

Za pomoc pri réžii vianočných koncertov Sloníčat patrí pánovi ERNESTOVI GROHOVI z Košíc a pánovi ŠTEFANOVI HUDÁKOVI pri tvorbe scénických návrhov.

Scénu divadla J. Záborského si každoročne vyzdobovali deti s vychovávateľmi s vystrihovanými hviezdami, kvetmi, zvončekmi a inými ozdobami, ktoré si vyrábali v detskom domove v priebe- hu mesiaca pred koncertom. Na každom vystúpení sme rozvešali najmenej 3000 ozdôb.

O vianočnú výzdobu pódia stromčekami sa vždy postaral pán

ŠTEFAN LIPTÁK zo Šarišských Michalian.

Plátno na premietanie bezplatne zapožičiavala firma IMAGE ME-

DIA Prešov - STANISLAV KERTYS.

Filmové ukážky nasnímal a zmixoval PETER EFI GREJTÁK (v posledných rokoch aj syn Peter Grejták) a komentár nahovorila DIANA MURDZÍKOVÁ.

Redaktorky STV NATAŠA LUTHEROVÁ a ĽUBA KOĽOVÁ sa venovali problematike detí v detských domovoch, boli iniciátorkami mnohých televíznych rozhovorov a besied v snahe pomôcť a riešiť túto problematiku.

Spolupráca s ELENOU GALANOVOU – spoločné koncerty so za- bezpečením STV, programy, ktoré boli vysielané v lukratívnom čase Vianoc a iných sviatkov, kde konferovala s MICHALOM DOČOLOMANSKÝM.

Spolupráca pri tvorbe programu spojená s vystupovaním v televíznej relácii pani ELENY GALANOVEJ OD SRDCA K SRDCU.

Slovenský rozhlas v Prešove, pán SERGEJ KOVÁČ stál pri zrode skoro všetkých nahrávok piesní Sloníčat, neskôr so Sloníčatmi spolupracoval v štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach

- nahrávanie našich vlastných pesničiek, zapájanie detí do rôznych relácií Slovenského rozhlasu v Bratislave – HITY na- šej DITY, nahrávanie relácií v SLOVENSKEJ TELEVÍZII (Vianočné koncerty, Cŕn-cŕn, dokumentárne filmy, cestopisné relácie), v televízii MARKÍZA ( spevácke vystúpenia, Raňajky s Markízou), v televízii JOJ, spolupráca s televíznymi Nadáciami televízie Markíza a televízie JOJ

- pri niekoľkých posledných piesňach nám pomáhal pri nahrávaní hudobných podkladov Ing. DANIEL PASTUCHA.

NAJMILŠÍ KONCERT ROKA, ktorý toho času organizuje občianske združenie priateľov detí z detských domovov ÚSMEV AKO DAR, sa uskutočnil prvý raz v roku 1991 v Šarišských Michaľanoch v kinosále za účasti Heleny a Jiřího Růžičkovcov, skupiny MLOCI a prešovských mažoretiek, dnes WITCHES SLOVAKIA. Na tento koncert sme prizvali k aktívnemu vystúpeniu aj ostatné domovy z vtedajšieho východoslovenského kraja. Ďalších desať rokov sme tento koncert organizovali v Sabinove v Mestskom kultúrnom stredisku vďaka riaditeľovi JURAJOVI NAVRÁTILOVI, v úzkej spolupráci s JÚLIUSOM HRONOM, KONŠTANTÍNOM HUDECOM, MAGDALÉNOU THIEROVOU a MAGDALÉNOU HAGAROVOU. Neskôr s režisérom ĽUBOMÍROM FIFÍKOM. Tieto koncerty nám konferovala pani EVA ARVAYOVÁ. Bolo to zastrešené ÚNIOU PRACOVNÍKOV DETSKÝCH DOMOVOV.

CDR Sabinov