Riaditeľ :  1

Vedúci úseku starostlivosti, sociálny pracovník : 1

Vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku, ekonóm : 1

Sociálny pracovník : 3 (z toho 2 NPDEI NS III)

Psychológ : 2

Špeciálny pedagóg : 1

Koordinátor SRK : 2

Vychovávateľ : 12

Pomocný vychovávateľ : 8

Pomocný vychovávateľ s EA : 4

Profesionálny rodič : 10

Ekonomickí zamestnanci : 3

Prevádzkoví zamestnanci : 2

Ambulantná/terénna forma:     Ambulantné pracovisko Sabinov

                                                 Sociálny pracovník : 2

                                                 Psychológ : 1

                                   

CDR Sabinov