Riaditeľ :  1

Vedúci úseku starostlivosti, Projekt individuálného bývania : 1

Vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku, ekonóm : 1

Sociálny pracovník :2

Psychológ : 2

Špeciálny pedagóg : 1

Denný vychovávateľ : 12

Pomocný vychovávateľ : 8

Pomocný vychovávateľ s EA : 4

Profesionálny rodič : 10

Ekonomický zamestnanci : 3

Prevádzkový zamestnanci : 2

CDR Sabinov