Centrum pre deti a rodiny Sabinov
17. novembra 361/2
083 01  Sabinov
Slovenská republika

Telefón: 051/2433001
E-mail: info@cdrsabinov.sk, detskydomovslon@gmail.com

 

Riaditeľka

PhDr. Mgr. Danka Onuferová
tel.: 051/2433001
mobil: 0918 539 648
e-mail: riaditel@cdrsabinov.sk, riaditel.sabinov@ded.gov.sk, info@cdrsabinov.sk

Sociálne pracovníčky

Mgr. Mária Sedlačková
tel.: 051/2433002
mobil: 0915 497 174
e-mail: socpr1@cdrsabinov.sk, socialne.sabinov@ded.gov.sk

PhDr. Slavomíra Šperňáková
tel.: 051/2433005
mobil: 0917 961 042

e-mail: socpr2@cdrsabinov.sk, socialne.sabinov@ded.gov.sk

Mgr. Jana Girašková
tel.: 051/2433005
e-mail: socpr3@cdrsabinov.sk, socialne.sabinov@ded.gov.sk

Mgr. Zuzana Letkovská
tel.: 051/2433005
e-mail: socpr4@cdrsabinov.sk, socialne.sabinov@ded.gov.sk

 

Koordinátori SRK

Bc. Jana Olejárová
tel.: 051/2433007
mobil: 0915 916 982
e-mail: asistent@cdrsabinov.sk

 

Mgr. et Mgr. Patrik Palasiewicz
tel.: 051/2433007
mobil: 0918 430 468
e-mail: koordinatorsrk@cdrsabinov.sk

 

 

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku 

Ing. Ľudmila Eštočáková
tel.: 051/2433003
mobil: 0915 913 756
e-mail: ekonom.sabinov@ded.gov.sk, ekonom@cdrsabinov.sk

 

Účtovník, Personalistika a mzdy 

Bc. Gabriela Krupová
tel.: 051/2433008
e-mail: pam.sabinov@ded.gov.sk, pam@cdrsabinov.sk

Účtovníčka 

Adela Lukáčová
tel.: 051/2433004
e-mail: uctovnik.sabinov@ded.gov.sk, uctovnik@cdrsabinov.sk

Hospodárka

Eva Mičáňová
tel.: 051/2433008
e-mail: hospodar@cdrsabinov.sk

Pracoviská

Samostatne usporiadaná skupina:
Prešov, Družstevná 1, 051 7710192

Samostatne usporadaná skupina:
Prešov, Kvetná 6, 051 7495416

Samostane usporiadaná skupina:
Sabinov, Jesenského 29, 051 7761451

Samostane usporiadaná skupina:
Lipany, Štúrova 22, 051 4582152

Centrum pre deti a rodiny Sabinov
17. novembra 361/2

083 01  Sabinov

Rodinný dom
Družstevná ul. č.1 Prešov

Rodinný dom
Kvetná ul.6 Prešov

Rodinný dom
Jesenského ul. 29 Sabinov

Rodinný dom
Štúrova ul. 22 Lipany

CDR Sabinov