DÔLEŽITÉ MEDZNÍKY V HISTÓRII DETSKÉHO DOMOVA

TRANSFORMÁCIA -  od 01.09.2001 - transformácia DeD z internátneho typu na rodinný typ. Transformácia v  našom DeD začala ale oveľa skôr. Ako prví v regióne sme začali v  rámci výchovy a starosltivosti závadzať prvky.

 

Projekt individuálného bývania pre mladých dospelých - sponzorsky vytvorené a vybudované  štyri domčeky  pre mladých dospelých. Počas 15 rokov fungovania sa v nich vystriedalo množstvo mladých dospelých.

Sponzori: ZVL AUTO Prešov, lesníci z Poľovníckého združenia PRAVENEC, NACEVA Slovakia, SOU- drevárske Prešov, Remeselnícke potreby Miroslav Sibal, p. Jozef Andraščík.

Náš detský domov ako JEDINÝ na Slovensku propagoval na verejnosti deti, ktoré žijú v detskom domove v čase, keď to bolo ešte spoločenské TABU. Vďaka tejto propagácii sa mnoho našich detí dostalo do náhradných rodín. MOTIVÁCIA sa stala základným pilierom starostlivosti a výchovy v našom detskom domove. Motivácia sa stala našou stratégiou a spev, tanec, hudba, šport prostriedkom pri dosahovaní nač´našich cieľov.
- spolupráca s pánom JÚLIUSOM HRONOM, riaditeľom AUTO – IMPEXU v Bratislave  je takmer 40 rokov úspešná v rámci riešenia problémov a života detí umiestnených v detskom domove
- osobná účasť na všetkých aktivitách, ktoré usporiada detský domov a naopak, účasť detí na aktivitách AUTO-IMPEXU
- konkrétna pomoc pri zabezpečovaní rôznych potrieb chodu detského domova  darované auto NISSAN NOTE na zabezpečovanie potrieb  Sloníčat a iných aktivít, za čo mu patí naša veľká vďaka.
- PETER JAHN – Tajov, Banská Bystrica - deti vďaka nemu spoznávali množstvo ľudí, ktorí ich viedli k rôznym športom, ako je SPLAVOVANIE RIEK, TÁBORENIE, BICYKLOVÉ TÚRY...
- osobné kontakty detí s občanmi obce TAJOV, ktoré v individuálnych prípadoch pretrvávajú dodnes
- vystúpenia na námestí v Banskej Bystrici, kde tisíce ľudí spievalo s nami Pieseň o láske

- SAFARI PARK Gänserdorf – spolupráca s INGRID MURINOVOU
- návštevy SAFARI PARKU v Rakúsku, kde deti mali možnosť spoznávať rôzne zvieratá, poznať prácu ľudí, ktorí sa tomu venujú, bol im umožnený bližší kontakt so zvieratami. Tieto návštevy boli opakované niekoľko rokov po sebe, osobitne v prázdninovom období
- deti domova sa stali súčasťou jednotlivých slávností organizovaných SAFARI PARKOM, čím reprezentovali nielen DeD, ale aj Slovensko
- pieseň z repertoáru detí pod názvom SAFAR, SAFARI bola niekoľko rokov hitom v tomto rakúskom parku nakoľko svojim ob- sahom propagovala všetkých maskotov, ktorých vo vtedajšej dobe safari park vlastnil ( papagáj, tiger, medveď, opica, slon...)
- maskot súboru Sloníčatá, VEĽKÝ PLYŠOVÝ SLON, je dar zo safari parku a dlhé roky tvorí neoddeliteľnú súčasť našich vystúpení
- SCOTT McLEOD – daňový právnik, pôvodne zamestnanec AMERICKÉHO KONGRESU, s ktorým sme sa zoznámili počas pobytu našich detí na našej chate, kde v blízkosti Bardejova bol Scott na krátkodobý pobyt na Slovensku
- v DeD Slon strávil prerušovane viac ako tri roky, počas tohto pobytu učil deti anglický jazyk, matematiku a viedol ich k športu
- detský domov je s ním dodnes v kontakte tak ako aj jednotlivé deti

- HELENA RŮŽIČKOVÁ a JIŘÍ RŮŽIČKA – s pražskými hercami sme sa spoznali v roku 1990, odvtedy viac ako 10 rokov trvala spolupráca medzi nimi a našim detským domovom
- boli veľkým prínosom pre motiváciu, celkový rozvoj a propagáciu života detí v domove
- bolo to významné obdobie pre nadväzovanie v mnohých osobných kontaktoch s ďalšími významnými ľuďmi, osobitne umelcami
- dňa 8.2.1993 sa stali čestnými občanmi obce Šarišské Michaľany

NADÁCIA SLON
- v r. 1991 založili Helena a Jiří Růžičkovci spolu s EVOU DŽOD- LOVOU, PhDr. ADRIÁNOM SWATONOM a MAROŠOM MAZÚROM NADÁCIU SLON PREŠOV ( dnes Sloníčatá, nezisková organizácia ), ktorá pomáhala deťom a bývalým chovancom detského domova Slon.
Bývalí členovia správnej rady nadácie boli aj  JUDr. EVA SLÁVIKOVÁ, MAROŠ PIVARČEK a ĽUBOŠ DVORŠČÁK - patrí im naša vďaka.
- kroniku Nadácie Prešov desať rokov nádherne viedla a ilustrovala BEÁTA PAVLÍKOVÁ


CDR Sabinov