Poďakovanie za organizovanie zábavného popoludnia pre deti

Centrum pre deti a rodiny Sabinov v zastúpení pani riaditeľkou, PhDr, Mgr. Dankou Onuferovou vyjadruje ...

Poďakovanie za sponzorský dar

Naše Centrum pre deti a rodiny Sabinov sa veľmi potešilo sponzorskému daru - zakúpeniu športových ...

P O Ď A K O V A N I E

     Centrum pre deti a rodiny Sabinov v zastúpení pani riaditeľkou, PhDr. Mgr. Dankou ...

CDR Sabinov