P O Ď A K O V A N I E

     Centrum pre deti a rodiny Sabinov v zastúpení pani riaditeľkou, PhDr. Mgr. Dankou Onuferovou, vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na spríjemnení sviatku Sv. Mikuláša a vianočných sviatkov všetkým deťom umiestneným v našom zariadení:

- deti a rodičia zo Základnej školy vo Veľkom Šariši prispeli sladkosťami do mikulášskych balíčkov,

- zamestnanci Tatrabanky, a. s. darovali deťom vianočnené darčeky podľa ich prianí,

- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky poskytli deťom sladkosti, spoločenské hry a kreatívny materiál,

- Glunz Jensen - Prešov, Slovakia, s. r. o. obdarovali deti vianočnými darčekmi podľa ich želaní,

- AGROKARPATY Plavnica - poskytli liečivé čaje,

- študenti a zamestnanci Inštitútu edukológie a sociálnej práce Prešov prispeli sladkosťami,

- a ďalšie fyzické a právnické osoby, ktoré prispeli rôznym spôsobom, hračkami, oblečením, kozmetikou a pod.

     Prajeme Vám veľa zdravia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

vložené: 07.01.2021

CDR Sabinov