Poďakovanie

Týmto sa chceme v mene detí a mladých dospelých Centra pre deti a rodiny Sabinov poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na spríjemnení sviatku Sv. Mikuláša a vianočných sviatkov formou rôznych darov:

- rodiny z obce Lúčka, okr. Svidník,

- Lesná správa SR,

- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

- IBM Slovensko, s. r. o.,

- Zábavka, s. r. o.,

- a ďalšie fyzické a právnické osoby, ktoré prispeli rôznym spôsobom, sladkosťami, hračkami, oblečením, kozmetikou a pod.

V novom roku 2023 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov v osobnom aj pracovnom živote a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

vložené: 08.01.2023

CDR Sabinov